VIKTIG INFORMATION TILL VÅRA KUNDER

På grund av Covid-Pandemin och dess konsekvenser upphör vår utgivning av Idrottsböckerna (d.v.s. Olympiaboken, VM - EM serierna, Årets Fotboll, Årets Idrott, Årets Ishockey, Fotboll, Idrottsboken, Ishockey). De KOMMER INTE att ges ut av något annat förlag, med vår tillåtelse.

Nedan information om bokserierna. Sista årgångarna är Fotboll 2020, Idrottsboken 2020, Olympiaboken 2018, VM i Fotboll 2018, Em i Fotboll 2016, Ishockey 2018.

Vi har enstaka exemplar av udda årgångar, så om Du är intresserad av att komplettera din serie, maila till info@stromberg.se, (kom ihåg att skriva telefonnumret) så ringer vi upp.


Ett varmt tack till alla våra kunder som följt oss i så många år!


Information om bokserierna:

OLYMPIABOKEN

Olympiaboken har utgivits varje olympiad (fyraårscykel) sedan 1948 till och med 1992. Därefter två gånger per olympiad, en volym vardera för vinterspel respektive sommarspel.

I serien ingår också SOK 75 år och Olympiaboken 2013, samt Olympiaboken 50 år. Separat har Strömbergs åt Svenska Olympiska Kommittén publicerat dess Hundraårsbok.

Inbindningar: Blå

Sista årgång 2018.


IDROTTSBOKEN

Idrottsboken har utgivits varje år sedan 1945.

Den behandlar idrottsåret före utgivningsåret, så 1945 års volym behandlar det sista krigsåret 1944. Sista utgåva 2020 som behandlar 2019. I serien även Idrottsboken 50 år.

Inbindningar: Blå, tidigare årgångar även i vitt linneband.Finns fåtal inbundna i getskin.


ÅRETS IDROTT

Årets Idrott har utgivits varje år sedan 1962 Den behandlar det gångna årets idrottshändelser månad för månad, till 1986  då förlagen slogs ihop och Årets Idrott fick samma innehåll som Idrottsboken.

Inbindningar:. blå samt rött lyxband med guldsnitt runt om. Sista utgåva 2020 som behandlar 2019.


ÅRETS FOTBOLL

Årets Fotboll kom ut första gången 1956 och behandlade spelåret höst/vår 1955/56.Därefter kom ÅF 1957, ÅF 57/58 behandlande övergångsåret från höst/vår till vår/höst, ÅF 1958 VM-året därefter årligen, årtalet på ryggen anger publiceringsår och behandlar sedan 1959 spelåret före publiceringsåret.

I serien ingår också ÅretsFotboll 50 år och VM i Fotboll i Sverige.

Sista utgåva 2020, som behandlar 2019.

Inbindningar: Blå, Grönt lyxband med guldsnitt runt om, äldre inbindning rött halvfranskt skinnband.

VM i Fotboll i Sverige finns även i en silverinbindning med silversnitt runt om. Den gjordes i 100 exemplar.


FOTBOLL

Fotboll kom ut första gången 1957 och behandlar spelåret som står på ryggen (1956)  och  därefter årligen, årtalet på ryggen anger årtalet då spelåret pågick, första årgången heter följaktligen Fotboll 1956. År 2001 ändrades årtalet på ryggen så Fotboll 2001 behandlar spelåret år 2000. Fotboll 2000 gavs ut som specialutgåva med djupreportage som Den Svenska Fotbollen. (Den Svenska Fotbollen gavs ut i en svit av 6 volymer).

Fotboll 1999 behandlar spelåret 1999

I serien ingår också Fotboll 50 år och Svenska Fotbollförbundets Officiella VM redogörelse 1958.

OBS innehållet lika med Årets Fotboll från och med spelåret 1984 (Brunnhages Fotboll 1984 Strömbergs Årets Fotboll 1985 har lika inlaga. From 2001 har böckerna samma årtal på ryggen)

Sista utgåva 2020, som behandlar 2019.

Inbindningar: Blå.


VM I FOTBOLL

VM i Fotbolls första utgivning 1978 gavs ut i samarbeta med ett tyskt förlag.  Det finns volymer av VM78 som har original-autografer av samtliga svenska VM-spelare på försättsbladen.

i serien ingår:

VM 1930 - 1954 (en samlingsvolym), VM 1958, VM 1962 - 1974 (en samlingsvolym), 1978, 1982,1986, 1990,1994,1998, 2002, 2006, 2010, 2014, och 2018. 2018 är sista utgåvan i serien.

Inbindning olika färg på varje volym


EM I FOTBOLL

EM-boken är upplagd efter samma mall som VM-boken, men här får varje match ännu mer utrymme eftersom EM-slutspelet innehåller 16 lag jämfört med

VM:s 32.

EM serien består av

EM 1960 - 1988 (historik);  EM 1992 (Sverige);  EM 1996 (England);  EM 2000 (Nederländerna / Belgien);  EM 2004 (Portugal)

EM 2008 (Schweiz / Österrike);  EM 2012 (Polen / Ukraina);  EM 2016 (Frankrike), vilken är den sista årgången av EM serien.

Inbindning olika färg på varje volym


ÅRETS ISHOCKEY kom ut första gången 1957 och behandlade spelåret som avslutades på våren det året. Därefter årligen till 2018

SIsta utgåva 2018. I serien ingår också Årets Ishockey 50 år. Separat har Strömbergs i serien givit ut Pucken Svenska Ishockeyförbundets 50-årsbok och Svenska Ishockeyförbundets 75 årsbok.

2018 års utgåva den sista i serien.

Inbindningar: Blå (lyxinbindning: grön)


ISHOCKEY

Ishockey kom ut första gången 1974. SIsta utgåva 2018.

From årgång 1985 lika inlaga med Årets Ishockey.

2018 års utgåva den sista i serien.

Inbindningar: Blå, tidigare årgångar även i vit.